Volg onsVolg ons

Duurzame oplossingen voor procesautomatisering en klimaatbeheersing

Ga direct naar:: Navigatie, Instellingen, Content, Footer

  • Watermanagement

Gesloten kringloop voor gezonde groei

Water betekent leven. Gezond water betekent groei voor uw gewas. Dat heeft direct effect op de financiële gezondheid van uw bedrijf. In een omgeving waar gezonde groei - van uw gewas én van uw bedrijf - centraal staat, is het belangrijk de (verschillende) waterstromen optimaal te regelen. En tegelijkertijd de juiste hoeveelheid meststoffen toe te dienen.

Priva biedt geautomatiseerde watergiftsystemen waarmee u op een efficiënte manier hoogwaardig giet- en irrigatiewater doseert en veilig recirculeert.

 

 nieuwwatermanagementprogrammaNL

Voorbehandeling:  goed en veilig irrigatiewater

Verantwoord en zuinig waterbeheer start met een juiste voorbehandeling van het water.

UV-ontsmetting is een zeer betrouwbare manier van waterontsmetting; het verbruikt weinig energie, is veilig voor het milieu en vraagt weinig onderhoud. U voorkomt bovendien de verspreiding van ziektekiemen.

Bij een te hoge of te lage pH is de plant niet in staat de meststoffen uit het water te halen. Met het watergiftsysteem van Priva kunt u het bicarbonaatgehalte zodanig inregelen dat er een stabiele pH ontstaat. Met de EC-voormenging kunt u het drainwater zoveel mogelijk hergebruiken. Dit wordt in de gewenste verhouding met schoon water gemengd voordat de meststoffen worden toegevoegd.

Fertigatie: vraag en aanbod

Om groei te bewerkstelligen wilt u de juiste hoeveelheden voedingsstoffen kunnen toedienen. Welke behoefte uw teelt ook heeft, de fertigatie moet flexibel en eenvoudig zijn. Omdat u uitgekiend wilt kunnen doseren met vloeibare én vaste meststoffen. Priva regelt dit  met stabiele EC en pH. Bij de juiste pH worden meststoffen goed opgenomen door de plant. Een stabiele EC zorgt voor betere groei in de kas en voor een langere levensduur in de keten.

Met het uitgekiende watergiftsysteem van Priva is het zelfs mogelijk om de plant zelf het moment van watergift te laten bepalen. Resultaat: een gezond wortelstelsel en een hogere productie.

Een watergift aangepast aan de omstandigheden, de gewasstand en het type substraat dus.

Recirculatie water

Wilt u besparen op uw water door langer te recirculeren en een nog gezonder gewas telen? En tegelijk besparen op meststoffen? Met de systemen van Priva ontsmet u het drainwater. Door een combinatie met UV-oxidatie is dit nóg effectiever; groeiremmers en andere schadelijke stoffen worden beter afgebroken.

Met het watermanagementsysteem van Priva creëert u een gesloten kringloop voor gezonde groei.

Vanzelfsprekend is het mogelijk dit systeem uit te breiden met andere geautomatiseerde Priva-systemen. Denk aan klimaatbeheersing, procesmanagement, teelt- en oogstregistratie en -analyse, arbeidsregistratie en -analyse, en managementinformatie.

 

Wij helpen u graag!