Volg onsVolg ons

Duurzame oplossingen voor procesautomatisering en klimaatbeheersing

Ga direct naar:: Navigatie, Instellingen, Content, Footer

Watermanagement

Bunnik Plants en Priva zetten in op duurzame oplossingen voor watermanagement.

Wilt u meer weten over watermanagement?

Peter Könemann
 
 • Water is een van de meest besproken onderwerpen in de hedendaagse glastuinbouw. De rap naderende nieuwe richtlijnen op gebied van emissie en waterzuivering dwingen telers tot actie. Daarnaast is de beschikbaarheid van goed gietwater ook op langere termijn een punt van aandacht. Potplantenspecialist Bunnik Plants uit Bleiswijk heeft die veranderingen tijdig onderkend en daarop geanticipeerd: van gezamenlijke waterzuivering met telers in het gebied, tot de opvang van regenwater en de opslag daarvan ondergronds.

  Nauwkeurig watergeven vormt wellicht de basis van het watermanagement van Bunnik Plants. "Daarvoor hebben we uiteraard moderne hulpmiddelen ter beschikking die worden aangestuurd door klimaatcomputer Priva Connext", opent mede-eigenaar Frans Bunnik. In het geautomatiseerde systeem wordt het retourwater gemeten en geanalyseerd, er wordt kunstmest toegevoegd of bijgemengd en de watergift wordt zorgvuldig gereguleerd. Dat resulteert in een gesloten circuit.

  "In de huidige, nieuwe wereld is recirculatie een must", vindt Bunnik. Om die reden is zijn bedrijf een van de trekkers van het project AquaReUse in Bleiswijk. Binnen dit samenwerkingsverband van bedrijven, gemeenten en onderzoekers in het gebied wordt het rioolwater van 100 ha glastuinbouw opgeleid, gezuiverd en opnieuw gebruikt. Lozen is daardoor verleden tijd. "We zijn al een paar jaar bezig met het kunnen hergebruiken van ons afvalwater. Als ondernemers hebben we de handschoen opgepakt; het begint nu goed te lopen." Het project heeft niet alleen een economische motivatie, maar vooral ook een maatschappelijke. "We proberen op alle gebieden - door te innoveren en voorop te lopen - te werken aan een schonere sector, te beginnen met het eigen bedrijf."

  Het nieuwe lozingenbesluit noemt Bunnik dan ook een logische, onvermijdelijke ontwikkeling. Wel zet hij nog wat vraagtekens bij de uitvoering van het besluit. "In de glastuinbouw werken we met regenwater. 

   

   

   

  Er is echter geen goed beeld van hetgeen er met het regenwater allemaal uit de lucht valt. Dat heeft invloed op de metingen op ons bedrijf, terwijl sommige stoffen helemaal niet van ons afkomstig zijn. Dat is niet terecht."

  Anderzijds moet de sector ook de hand in eigen boezem steken, meent Bunnik. "We kunnen niemand de schuld geven en moeten als sector, met elkaar, werken aan oplossingen. De nieuwe regels op gebied van water en emissie zijn ons probleem." Frans Bunnik is desondanks overtuigd van een goede afloop. "Ervaringen uit het verleden leren dat hoe krapper de situatie voor de glastuinbouw wordt, hoe creatiever we als sector worden."

  Bekijk hier de video met Frans Bunnik over watermanagement: 

  Videobeeld _Bunnik _water _youtube


Bunnik Plants

Frans Bunnik is mede-eigenaar van potplantenbedrijf Bunnik Plants uit Bleiswijk. Binnen het vijfkoppige management van het familiebedrijf zijn naast Frans nog twee broers actief, maar ook twee enthousiaste vertegenwoordigers van de jonge generatie Bunnik; ieder met zijn eigen specialisme. Via de tussenhandel consumenten enthousiast maken om regelmatig planten te kopen, dat is het motto van het bedrijf. "Wat op ons pad komt, pakken we op", stelt Frans Bunnik. "Toegevoegde waarde is een vereiste, want de consument koopt vooral emotie." 

Bunnik Plants kiest voor Priva

Eén bedrijf, 25 ha, zeven teeltlocaties en meer dan vijftig verschillende soorten, dat is kenmerkend voor Bunnik Plants. Om op elke locatie en voor elke groep potplanten het gewenste teeltklimaat te kunnen realiseren én dus een optimale kwaliteit van het eindproduct te garanderen, is teeltautomatisering essentieel voor het bedrijf en de teeltmanagers. "Natuurlijk blijft menselijke controle van belang, maar de meerwaarde van computers en sensoren in de kas groeit voortdurend. Priva is voor ons een belangrijke partner in dat proces."

The Grower Files

Onder de prikkelende titel 'The Grower Files' is Priva een videorubriek gestart, waarin aansprekende nationale en internationale telers hun visie geven op actuele onderwerpen in de (glas)tuinbouw. In deze videoberichten 'van de teler voor de teler', geven de ondernemers ook een interessant kijkje in hun bedrijfsfilosofie.

Wij helpen u graag!