Volg onsVolg ons

Duurzame oplossingen voor procesautomatisering en klimaatbeheersing

Ga direct naar:: Navigatie, Instellingen, Content, Footer

  • Participatie

Volledige duurzaamheid bereik je alleen in samenwerking. Op het moment dat een organisatie haar CO2 footprint in kaart heeft gebracht, bijbehorende reductiedoelstellingen heeft opgesteld en de communicatie hierover heeft opgezet, resteert er nog een belangrijk onderdeel in de reductie van CO2-uitstoot: de keten. Elke organisatie heeft leveranciers aan de ene kant en klanten aan de andere kant. Verdere reductie van de CO2-uitstoot gebeurt in initiatieven met deze leveranciers en klanten.

Om dit in gang te zetten is Priva lid van verschillende netwerken: onder andere MVO Nederland en de Dutch Green Building Council. In deze netwerken wordt op verschillende manieren samengewerkt aan een meer duurzame samenleving met als gevolg CO2-reductie in de keten. Naast deelname aan deze netwerken organiseert Priva zelf ook verschillende initiatieven en neemt deel aan diverse projecten op het gebied van duurzaamheid.

Daarnaast is Priva CEO Meiny Prins grondlegger van de idee van de Sustainable Urban Delta als model voor de circulaire economie. In de Sustainable Urban Delta worden slimme verbindingen gelegd over grenzen van bedrijven en sectoren heen. Dit leidt tot andere manieren van samenwerken en nieuwe businessmodellen. Deze integrale oplossingen dragen bij aan verduurzaming van de economie en vermindering van de CO2 uitstoot. De ambitie van Priva is om onderdeel te zijn van deze duurzame ontwikkeling.

Netwerken

DGBC   MVO Nederland

  Klimaatplein.com

 

Wij helpen u graag!