Volg onsVolg ons

Duurzame oplossingen voor procesautomatisering en klimaatbeheersing

Ga direct naar:: Navigatie, Instellingen, Content, Footer

  • Inzicht

Een eerste stap richting structurele vermindering van energieverbruik en CO2-uitstoot. Priva houdt zich bezig met het optimaliseren van het klimaat in kassen en gebouwen. Ook in haar eigen gebouwen toont Priva haar kunnen op dit gebied, met als schoolvoorbeeld de Priva Campus in De Lier. Inzicht is een eerste stap richting structurele vermindering van energieverbruik en CO2-uitstoot. Sinds 2008 wordt daarom de CO2 footprint van Priva in kaart gebracht. Hiermee maken we het mogelijk om ook onze interne organisatie structureel duurzamer te maken. Vanaf 2010 gebeurt dit ook in lijn met internationale richtlijnen (het Greenhouse Gas Protocol en ISO 14064-1).

Deze richtlijnen verdelen CO2-uitstoot naar de verantwoordelijkheid van het bedrijf voor deze emissies met behulp van drie categorieën, zogenoemde scopes.

Scope 1 bevat de directe emissies van het bedrijf door gasverbruik en het gebruik van leaseauto's.

Scope 2 is een aparte post voor de indirecte emissies vanwege het elektriciteitsverbruik. In de richtlijnen van de CO2-prestatieladder wordt deze scope aangevuld met de uitstoot door het vliegverkeer van de medewerkers en het zakelijk verkeer met privéauto's.

 

Scope 3 bevat alle overige indirecte emissies; de rapportage hiervan is optioneel. Priva start met het rapporteren van scopes 1 en 2.  CO2 Grafiek 2015

Bovenstaande grafiek geeft de CO2-footprint weer van alle Nederlandse activiteiten van Priva in 2016.

Het gasverbruik is nul i.v.m. het gebruik van warmte-koude-opslag in De Lier. Door daarnaast gebruik te maken van 100% windenergie is de CO2-uitstoot van het elektriciteitsverbruik ook nul. De CO2-footprint van Priva B.V. De Lier is dus voornamelijk afkomstig van de uitstoot van leaseauto's en door vliegverkeer. 

3.A.1 Uitgewerkte emissie inventaris

Een uitgebreide rapportage vindt u terug in de volledige CO2 footprint over 2016.

Eerdere rapportages:

CO2 footprint 2015

CO2 footprint 2014

CO2 footprint 2013 

Op de pagina Reductie vindt u meer over de reductiedoelstellingen. 

 

Wij helpen u graag!